دومین سمینار آموزشی پمپیران در مرکز تربیت مربی کرج توسط نمایندگی پمپیران استان البرز انجام شد.

دیدگاه خود را ارسال کنید...