پمپ‌ گریز از مرکز (Centrifugal Pump) دسته‌ای از توربوماشین‌های انرژی دهنده است که در آن‌، انرژی از ماشین به سیال داده می‌شود. در واقع ابتدا کار توسط موتور به مجموعه وارد و سپس انرژی جنبشی پره‌ها به انرژی هیدرولیک سیال تبدیل می‌شود و در نهایت این انرژی، انتقال سیال از نقطه‌ای به نقطه دیگر را ممکن می‌سازد. پمپ‌ گریز از مرکز شامل سه قسمت اصلی ایمپلر، غلاف حلزونی و دیفیوزر است.

پمپ های گریز از مرکز دارای تیپ و مدل‌های مختلف می‌باشد:

خروجی 1/4-1 اینچ ، 1/2-1 اینچ، 2 اینچ، 2/5 اینچ، 3 اینچ، 4 اینچ، 5 اینچ، 6 اینچ و 8 اینچ که بر حسب نیاز مصرف کننده با الکترو موتورهایی که دارای قدرت و دور مشخص می‌باشد، برآورد می‌گردد.

دیدگاه خود را ارسال کنید...