پمپیران

عمودی طبقاتی PCR

عمودی طبقاتی PCR

توضیحات محصول

امروزه با توجه به کوچک تر شدن فضای مربوط به سیستم‌های پمپاژ در ساختمان‌ها، نیاز به استفاده از پمپ‌هایی که فضای کمتری را اشغال کنند ضروری به نظر می‌رسد. پمپهای PCR که به صورت طبقاتی عمودی ساخته می‌شوند، می توانند به صورت خطی و در امتداد خط لوله نصب شوند به طوریکه فلنج مکش و رانش در یک امتداد قرار گرفته و فضای کمتری را اشغال کنند.

  • برند : پمپیران
  • نمایندگی : پمپ البرز
  • کاربرد : بوستر پمپ های مربوط به ساختمان‌های مسکونی بلند مرتبه، هتل‎ها، مجتمع‌های تجاری و تفریحی ، مراکز صنعتی و …